web svetainės

Interneto svetainės

Asmeninė ar kitokio pobūdžio interneto svetainė yra puikus būdas tapti interneto dalimi. Tačiau norint save identifikuoti skaitmeninėje erdvėje, nepakanka įsigyti vien internetinį adresą (ang. domain). Adresas turėtų vesti į unikalų turinį. Todėl kartais geriau jokios interneto svetainės, negu...

grafikos darbai

Grafinis dizainas

Informacijos vaizdinis apipavidalinimas yra vadinamas grafiniu dizainu. Gerą dizaino sprendimą suvokiame kaip darną to, kas paprasta, estetiška ir patrauklu. Nors dizaino sprendimas suprantamas individualiai, jo tikra paskirtis yra išspręsti problemą plačiu mastu (pvz. logotipo dizainas - tai identifikavimo problemos sprendimas).

kiti darbai

Medijos

Spauda, internetas, vaizdo medžiaga, fotografija ir kitos komunikacijos priemonės, vadinamų medijomis, kurios naudojamos informacijai perduoti. Informacijos saugojimas, atgaminimas ar kūrimo priemonės, taip pat yra medijos. Neribotos medijų taikymo galimybės leidžia iškelti vieną svarbų klausimą: kaip unikaliai jas galime panaudoti informacijai perduoti...